Ekonomisk ordlista I-J

IBAN

Iban står för International Bank Account Number, alltså ett internationellt bankkontonummer som används för att identifiera ett bankkonto vid internationella transaktioner.

Import

Import är när varor köps eller förs in i ett land från ett annat land, eller över en tullgräns.

Inflation

Inflation är en ökning av den allmänna prisnivån som gör att man kan köpa färre varor och tjänster för samma summa kronor. Vid inflation minskar alltså pengarna i värde.

Inkasso

Inkasso är ett hot om åtgärd från en långivare eller ett företag mot en låntagare eller kund för att driva in en obetald skuld. Skulle låntagaren/kunden vägra betala skulden kan långivaren/företaget vända sig till kronofogden för att på så sätt med rättsliga åtgärder driva in sin skuld.

Inkomstskatt

Inkomstskatt är den skatt som alla som har en beskattningsbar inkomst ska betala. De flesta betalar kommunal inkomstskatt, men om man har en hög inkomst kan man också behöva betala statlig inkomstskatt.

Insider

Inom finansområdet är en insider en person i ett företag som utnyttjar information den har för att tjäna pengar på handel med värdepapper. Detta är förbjudet enligt lag.

Insolvens

Insolvens är när en person eller ett företag hamnat på obestånd, dvs inte längre kan betala sina skulder i tid.

Insättningsgaranti

Insättningsgaranti gäller för sparkonton hos banker och innebär att kontoinnehavaren får tillbaks sina insatta pengar om banken skulle gå i konkurs. Insättningsgarantin gäller upp till högst 950 000 kr.

Investmentbolag

Ett investmentbolag är ett bolag som har som affärsidé att äga aktier i andra aktiebolag.

Jobbskatteavdrag

Jobbskatteavdraget innebär att alla med arbetsinkomster får en skattereduktion. Detta avdrag görs automatiskt av arbetsgivaren.

Jobba svart

Att jobba svart betyder att du inte betalar skatt på din lön. Är du anställd på ett företag betyder det också att arbetsgivaren inte betalar några sociala avgifter för dig till staten. Att jobba svart är olagligt.

Juridisk person

En juridisk person kan vara en fysisk person, men behöver inte vara det. Det kan alltså handla om ett företag, en organisation, en förening eller liknande.