Ekonomisk ordlista T-U

Taxeringsår

Taxeringsår är det år då en skattskyldig lämnar in sin självdeklaration till Skatteverket. Inkomståret är då året före taxeringsåret.

Taxeringsvärde

Ett taxeringsvärde är ett samlat värde av en fastighet. Är fastigheten bebyggd består taxeringsvärdet av tomtvärdet och byggnadsvärdet. Om fastigheten är obebyggd består taxeringsvärdet endast av ett tomtvärde. Taxeringsvärdet ligger till grund för den fastighetsskatt som en fastighetsägare måste betala. Det ligger också till grund för försäkringar, värdering av fastighet inför försäljning och för vad du får låna på fastigheten.

Tjänstepension

Tjänstepensionen är den del av pensionen som betalas av arbetsgivaren. Det är inte alla arbetsgivare som erbjuder tjänstepension, så det är viktigt att du tar reda på vad som gäller dig. Har du kollektivavtal så har du oftast en tjänstepension, men om sådant saknas måste du själv förhandla med arbetsgivaren om ev. tjänstepension.

Traktamente

Traktamente är en ersättning som du som anställd kan få av din arbetsgivare när du reser i tjänsten. Traktamentet ska täcka de ökade levnadskostnaderna under tjänsteresan, som utgifter för logi, högre måltidskostnader än vanligt och diverse småutgifter.

Trängselskatt

Trängselskatt är en avgift som bilförare får betala när de kör in i Stockholm och Göteborg. Trängselskatten är införd för att minska biltrafiken i storstäderna.

Tull

Tull är en avgift som tas ut när varor förs in eller ut ur ett land. Tullavgiften skiljer sig åt beroende på vilken typ av vara det är och mellan vilka länder som en vara förs in ifrån. Inom EU är det fri rörlighet mellan länderna, så länge en vara är tillverkad inom EU och som tidigare förtullats inom EU eller som har tillverkats av material som har sitt ursprung inom EU. För varor utanför EU kan dessa föras in skatte- och tullfritt om varans värde inte överstiger 4300 kr. Dessa måste så föras in i Sverige via kommersiell trafik. I annat fall får värdet inte överstiga 3000 kr.

Utmätning

Utmätning är en svensk juridisk term och innebär att en borgenär, den som har en fordran, begär att Kronofogdemyndigheten skall ta i anspråk fast eller lös egendom ifrån gäldenären, den betalningsskyldige.