Ekonomisk ordlista P

Pantbrev

Ett pantbrev är ett värdebevis som används som säkerhet när du tar ett lån för att köpa ett hus. Då pantsätter du huset genom att överlämna ett pantbrev till banken. Beloppet på ditt pantbrev är ofta lika stort som beloppet på ditt bolån.

Patent

Patent är ett skydd för tekniska uppfinningar. Patentet är ett bevis på att du har ensamrätt att tillverka, sälja och t ex hyra ut uppfinningen i det land eller i de länder där du fått patentet beviljat. Ett patent gäller i upp till 20 år, och hålls aktuellt genom att du betalar för det varje år.

Patent & Registreringsverket PRV

Patent- och registreringsverket, PRV, är myndigheten för immaterialrätt. PRV:s uppdrag är att skydda innovationer med hjälp av patent, design- och varumärkesskydd. Även frågor om upphovsrätt ligger inom Patent & Registreringsverkets område.

Penningtvätt

Penningtvätt är ett begrepp som används när svarta pengar (pengar som har tjänats på ett olagligt sätt), överförs så att de ser lagligt förtjänade ut. Ofta kan penningtvätt ske genom att de olagligt förtjänade pengarna förs genom ett företag och sedan beskattas som vinst i företaget.

Pension

Pension är ersättning till den som permanent förlorat en inkomst, vanligtvis syftar man på ålderspension, men det kan även vara en ersättning efter avslutning av en viss tids förtroendeuppdrag såsom förtroendevalda politiker. En person som får pension kallas för pensionär.

Pensionsgrundande inkomst PGI

PGI beräknas på alla inkomster från arbete, oavsett om du får inkomsten från anställning eller som egen företagare.

Postväxel

Om du inte vill betala en större penningsumma kontant eller genom en överföring till betalningsmottagaren kan du köpa en postväxel. En postväxel köper du i bank där den skrivs ut på ett visst belopp till en namngiven mottagare. Postväxeln överlämnas till betalningsmottagaren som i sin tur löser in den i bank.

Preliminärskatt

Preliminärskatt är den skatt du betalar in under intjänandeåret. Efter du gjort din deklaration räknas slutliga skatten ut och om du betalat in för lite preliminärskatt får du restskatt. Har du betalat in för mycket skatt får du tillbaks den överskjutande delen.

Prisbasbelopp

Ett prisbasbelopp eller basbelopp är ett värde som årligen fastställs av regeringen. Basbeloppet speglar prisutvecklingen i samhället och det används för en rad olika beräkningar, t ex för beskattning, pensions- och försäkringsförmåner samt medlems- och serviceavgifter.

Privatisering

Privatisering innebär att offentligt ägda verksamheter övergår till privata ägare.

Progressiv skatt

Progressiv skatt innebär att skatten i procent ökar med inkomstens eller förmögenhetens storlek. Vår inkomstskatt är ett exempel på progressiv skatt.

Punktskatt

Punktskatter är speciella konsumtionsskatter på utvalda varor och tjänster. Exempel på punktskatter är tobaksskatt, alkoholskatt, energiskatt och koldioxidskatt. Flera punktskatter har införts både för att ge staten ökade inkomster men även för att styra konsumtionen i en viss riktning.