Vad är ett affärssystem?

Att försöka förklara i enkla termer vad det innebär att ha ett affärssystem är inte helt lätt. Ett affärssystem är ofta uppbyggt i funktioner eller moduler som hjälper dig i ditt företagande på olika sätt. Till exempel om du arbetar med projekt, underlätta din orderhantering eller tidsredovisning.  Allt kopplas samman i en gemensam databas så […]