Ekonomisk ordlista E-F

e-faktura

En e-faktura är en faktura som har skapats, skickats, mottagits och bearbetats i ett elektroniskt format. De flesta banker kan idag ta emot e-fakturor och betalningsmottagaren behöver sedan bara godkänna denna utan att behöva fylla i någon information själv.

Effektiv ränta

Effektiv ränta på ett lån är den totala kostnaden för krediten. Detta inkluderar den årliga räntan och alla avgifter som finns på lånet.

Egenavgifter

Egenavgifter är de sociala avgifter som egenföretagare betalar själva. Motsvarande för anställda är arbetsgivaravgift.

Eget kapital

Det egna kapitalet i ett bolag betecknar den förmögenhet ett företag har. Detta består av aktiekapitalet + de pengar som finns i kassan.

Eget uttag

Eget uttag är uttag i form av kontanter, egendom eller varor i en enskild firma eller en förening. Som ägare av en enskild firma kan du inte ta ut lön eftersom du inte räknas som anställd. Istället får du din inkomst via egna uttag ur firman.

Ekonomi

Ordet kommer från grekiskan och avser läran om hushållning av begränsade resurser.

Ekonomisk förening

Ekonomisk förening är en företagsform där medlemmarna enbart är ansvariga för det kapital som de satsat i föreningen. I en ekonomisk förening måste det finnas minst tre medlemmar och medlemmarna ska vara involverade i föreningen som brukare, leverantör, genom att arbeta i föreningen eller genom att utnyttja dess tjänster. Exempel på ekonomiska föreningar är bostadsrättsföreningar och kooperativa organisationer ( t ex kooperativ förskola).

Embargo

Embargo är ett annat ord för handelsblockad och är en term som kan användas inom internationell handel. Embargo är när ett land vägrar att handla med ett annat land och det kan omfatta enskilda produkter, branscher eller ett lands hela produktion.

Emission

Emission betyder utgivande av nya aktier för att få in nytt kapital i ett bolag. Finns olika typer av emissioner: nyemission och fondemission.

EMU

EMU är Europas ekonomiska och monetära union. All EU:s medlemsländer är med i EMU men är involverade i olika hög grad. EMU innebär ett ekonomiskt samarbete inom EU. EMU inkluderar också eurosamarbetet, men i detta arbete är inte alla EU-länder med.

Engångsskatt

Engångsskatt är en skatt som arbetsgivaren ska dra av på inkomster som inte betalas ut regelbundet, som till exempel en bonus eller en provision.

Enskild firma

En enskild firma är ett företag som startats och drivs av en privatperson. Ägaren är själv personligt ansvarig för företagets drift, ekonomi och avtal.

Euro

Euron (€) är idag officiell valuta i 19 EU-länder. Dessa kallas för euroländerna och utgör tillsammans euroområdet. De som idag euroländer är: Belgien, Cypern, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Portugal, Slovakien, Slovenien, Spanien, Tyskland och Österrike.

Export

Export är när ett företag säljer varor och tjänster till andra länder.

F-skatt

F-skatt är en företagsskatt och den betalas av företagare som bedriver näringsverksamhet.

FA-skatt

FA-skatt har den som både driver en enskild firma och samtidigt är anställd någon annanstans.

Factoring

Factoring innebär att företag kan sälja eller belåna sina fakturor hos en bank eller ett finansbolag. Ofta görs detta för att företaget har ett behov av att snabbt få fram likvida medel. Factoring är en tjänst som finansbolag eller banker erbjuder.

Faktura

En faktura är ett dokument i pappersform eller elektronisk form som innehåller betalningskrav från ett företag till en köpare, som kan vara ett annat företag eller en person.

Finansiering

Finansiering är anskaffande av medel som behövs för att exempelvis driva ett företag eller köpa en produkt eller tjänst.

Finansinspektionen

Finansinspektionen är en statlig myndighet som ansvarar för tillsyn, regelgivning och tillståndsprövning som rör finansiella marknader och finansiella företag.

Firmatecknare

En firmatecknare är en fysisk person som har rätt att teckna och ingå avtal mm för en juridisk persons (företags) räkning.

Fondkommissionär

En fondkommissionär eller en fondmäklare är ett företag som har tillstånd att bedriva handel med olika värdepapper.

Fullmakt

En fullmakt är när en person godkänner att en annan person handlar i fullmaktsgivarens ställe.

Företagsrekonstruktion

Företagsrekonstruktion är ett tillstånd som kan ges till företag som håller på att gå i konkurs. Detta innebär en möjlighet för företag att under en tid rekonstruera sin verksamhet för att kunna undvika att behöva gå i konkurs.

Förmyndare

En förmyndare förvaltar en omyndigs tillgångar och företräder den omyndige i angelägenheter som rör tillgångarna.