Ekonomisk ordlista L-M

Lagen om anställningsskydd LAS

Lagen om anställningsskydd är en lag som är till för att skydda anställda. Lagen säger hur arbetsgivare får hantera provanställningar och uppsägningar. Enligt LAS får inte en arbetsgivare säga upp en anställd utan att det finns en saklig grund. Detta kan handla om arbetsbrist eller att den anställde har misskött sig på något sätt.

I LAS finns också bestämmelser om vilken turordning som gäller vid uppsägning när företaget går dåligt.

Lagfart

Lagfart är den registrering som sker vid köp av fastighet. Den som köpt en fastighet ansöker om att bli registrerad som ägare hos Lantmäteriet. Detta ska göras inom tre månader efter köpet. Kostnaden för lagfarten är 1,5 % av det du betalt för fastigheten + en avgift på 825 kr.
Leasing

Leasing är en form av hyra för t ex en bil eller någon utrustning. Företag använder sig ofta av leasing när det gäller företagsbilar, kontorsmaskiner och liknande. Privatleasing av bilar förekommer också.

Likvidation

Likvidation innebär att ett aktiebolag löses upp efter att skulder betalats och eventuellt överskott delats mellan aktieägarna.

Frivillig likvidation är när bolagsstämman beslutar att företaget ska upphöra. Tvångslikvidation kan göras om företaget inte uppfyller de krav som finns på aktiebolag.

Lågkonjunktur

En lågkonjunktur innebär att efterfrågan av varor och tjänster minskar. När företagen inte kan sälja det de producerar kan de inte sysselsätta sina anställda och arbetslösheten ökar. Om en lågkonjunktur håller i sig en längre tid kallar man det för recession.

Långfristiga skulder

Långfristiga skulder är sådana skulder som förfaller först efter ett år eller mer. Exempel på långfristiga skulder är långfristiga lån och checkräkningskredit.

Marginalskatt

Marginalskatten inte en speciell skatt utan ett uttryck för den skatt du betalar på den sist intjänade hundralappen eller tusenlappen. Om du får en löneförhöjning med 1000 kr/månad och bara får 600 kr mer i plånboken är din marginalskatt 40%.

Marknadsekonomi

Marknadsekonomi är ett ekonomiskt system där grunden är att priset på varor och tjänster bestäms av efterfrågan och tillgång.

Minimilön

Minimilön är ett begrepp som syftar till den minsta möjliga lön som en arbetsgivare får ge till en arbetstagare. Sverige har inte någon lagstadgad minimilön. I teorin innebär detta att arbetsgivare kan sätta hur låga löner de vill, men i praktiken styrs lägstalönerna genom kollektivavtal.

Moderbolag

Det företag i en koncern som bestämmer över de övriga bolagen kallas moderbolag. De andra företagen i koncernen kallas för dotterbolag. Moderbolaget måste vara ett aktiebolag, dotterbolagen kan ha olika företagsformer.

Moms

Moms eller mervärdesskatt är en skatt som vi alla betalar när vi köper varor och tjänster. Momsen är oftast inbakad i priset för privatpersoner. Som företagare måste man däremot deklarera moms och betala mellanskillnaden mellan den moms som du lagt på de varor och tjänster du säljer och den moms du betalat för varor och tjänster du köpt in.

Multinationellt företag

Ett multinationellt företag är ett företag som har verksamhet i flera länder.

Mäklare

I ekonomisammanhang är en mäklare en person som förmedlar aktier och värdepapper mellan säljare och köpare.