Intäkter och kostnader för Sveriges kommuner

Kommunernas största inkomstkälla är skatter. Främst är det intäkter från kommunalskatten som alla med inkomst bidrar till. Förutom skatteintäkter får kommuner pengar via statsbidrag och utjämning. Utjämningssystemet innebär att kommuner med höga skatteintäkter bidrar med pengar till kommuner med högre kostnader. Ofta är det glesbygdskommuner som får störst bidrag och det är rika kommuner i Stockholmsregionen som bidrar mest.

Förutom skatter och bidrag får kommunen också en liten del av sina pengar via avgifter för parkering och barnomsorg.

Kommunernas utgifter

Under 2019 var Sveriges kommuners totala kostnader nästan 700 miljarder kronor. De största utgifterna är inom skola, äldreomsorg samt hjälp och stöd för funktionsnedsatta. Dessa områden slukar över 75% av kommunernas pengar. Mest pengar går till skola och barnomsorg – drygt 40%.

Andra ansvarsområden för kommunen är infrastruktur och skydd. Till detta område räknas gator och vägar, räddningstjänst, verksamheter inom kulturområdet och fritidsområdet.

Många tror att utgifter för ekonomiskt bistånd (tidigare socialbidrag) är stora, men det stämmer inte. Det ekonomiska biståndet utgör bara 2% av kommunernas totala kostnader.

Hur kostnaderna fördelar sig i enskilda kommuner varierar mycket. Dels beror ju detta på kommunens storlek och invånarantal, men även demografi och arbetsmarknadsläge påverkar kostnaderna.

Om man tittar på några olika kommuner så kan man se hur det skiljer sig åt. Här kommer exempel från två kommuner i Sverige: Danderyd där invånarna har högst medianinkomst i landet och Ljusnarsberg som har lägst medianinkomst.

Danderyds kommun

Danderyd har knappt 33 000 invånare och har högsta medianinkomsten bland Sveriges kommuner. Medianinkomsten ligger på 387 792 kr under 2019. Andelen högutbildade är nästan 58%.

I Danderyds budget för 2020 beräknas kostnader vara nästan 1,9 miljarder kronor. Störst kostnad har skola och utbildning, med nästan 48% (912 miljoner kronor). Därefter kommer äldreomsorg och andra sociala områden med 35% (665 miljoner kronor).

Under 2019 var kommunens kostnad ungefär 58 000 kr per invånare.

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun ligger i Bergslagen med centralorten Kopparberg. Kommunen har 4 771 invånare och har den lägsta medianinkomsten i Sverige med en medianinkomst på 228 000 kr. Andelen högutbildade ligger på knappt 11%.

Ljusnarsbergs kommun hade en total kostnad på ca 275 miljoner kr under 2019. Skola och utbildning stod för knappt 40% (100 miljoner kronor) av kostnaderna. Äldreomsorg och andra sociala områden står för 40% (drygt 100 miljoner kronor) av totala kostnaderna. Medelåldern i Ljusnarsberg är betydligt högre än i Danderyd, därav högre andel för äldreomsorg.

Under 2019 var kommunens kostnad ungefär 57 500 kr per invånare.

Kostnaden per kommuninnevånare skiljer sig inte så mycket mellan dessa kommuner och tack vare att Ljusnarsbergs kommun får ett stort utjämningsbidrag så kan de klara sina utgifter ändå.