Vad händer med ekonomin nu?

Som alla vet har vi fått en ny regering och en ny statsminister. Regeringen kommer att bestå av Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna. Sverigedemokraterna blir ett samarbetsparti till regeringen.

I det s.k. Tidöavtalet har partierna kommit överens om flera områden som ska hjälpa hushållens ekonomi.

I överenskommelsen finns följande punktlista:

  • Sänkt skatt för låg- och medelinkomsttagare
  • Åtgärder för att förstärka pensionärers ekonomi
  • Lägre drivmedelspriser genom sänkning av reduktionsplikten (mindre mängd biodrivmedel måste blandas in)
  • Sänkt skatt på sparande genom att en grundnivå på 300 000 kr i ISK görs skattefri
  • Åtgärder för att skydda hushållen mot ökade elkostnader
  • Åtgärder för att minska barns utsatthet ska tas fram. Ett fritidskort ska införas
  • Mer lönsamt att gå från bidrag till arbete
  • Nivån på A-kassan kommer att ligga kvar på den högre nivå som gällt under pandemin
  • Högkostnadsskydd för tandvård planeras

Mer information kommer när höstbudgeten presenteras. Detta skall ske senast tre veckor efter att regeringen tillträtt.