Inflationen och räntan i Sverige

Som väl alla vet har inflationen i Sverige stigit till nivåer som vi inte sett sedan i början av 90-talet.

Det finns många anledningar till att inflationen har stigit. Pandemin ledde till att det blev nedstängningar av produktionen och problem med leveranser av komponenter och varor, vilket tryckte upp priserna.

Priset på olja och naturgas steg på grund av Rysslands invasion av Ukraina. Detta ledde i sin tur till att elpriset steg mycket.  Eftersom olja och energi behövs i produktionen av andra varor ledde detta till att priserna på många varor steg mycket.

Räntans påverkan på inflationen

Riksbanken har nu flera gånger höjt styrräntan, vilket de gör för att dämpa inflationstakten. Med höjda räntor minskar efterfrågan på varor och det gör att priserna går ner och inflationen inte blir lika hög.

Vad händer med inflationen framöver?

Både Riksbanken och Konjunkturinstitutet tror att inflationen kommer att börja falla under 2023. Enligt deras prognoser kommer Sverige att nå inflationsmålet på 2% under senare delen av 2023.

Kommentarer är stängda.